Spółka AMAL sp. z o.o. / siedziba Nowogrodziec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424407
 • REGON – 21909205
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-10

Dane adresowe firmy AMAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Nowogrodziec

Ulica – Adama Mickiewicza 19

Miejscowość – 59-730 Nowogrodziec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.199371
Długość geogr. – 15.41349

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 3 – 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Dane wpisane do KRS


Spółka INTEGRA sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424302
 • REGON – 21902479
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-09

Dane adresowe firmy INTEGRA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Leszczyńskiego 4 29

Miejscowość – 50-078 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108292
Długość geogr. – 17.033211

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS


Spółka JK BUDBAU sp. z o.o. / siedziba Ciechocinek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424181
 • REGON – 341293297
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-09

Dane adresowe firmy JK BUDBAU sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ciechocinek

Ulica – Osiedlowa 7 5

Miejscowość – 87-720 Ciechocinek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.875854
Długość geogr. – 18.812409

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Dane wpisane do KRS


Spółka R2TEAM sp. z o.o. / siedziba Legnica

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423983
 • REGON – 21902396
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-05

Dane adresowe firmy R2TEAM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Legnica

Ulica – Jaworzyńska 118

Miejscowość – 59-220 Legnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.220371
Długość geogr. – 16.172729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 2 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS


Spółka WAŁBRZYSKA WYTWÓRNIA WIN – ROZLEWNIA „ALFA-PLUS” sp. z o.o. W UPADŁOŚCI / siedziba Wałbrzych

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423443
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-09

Dane adresowe firmy WAŁBRZYSKA WYTWÓRNIA WIN – ROZLEWNIA „ALFA-PLUS” sp. z o.o. W UPADŁOŚCI

Siedziba rejestrowa – Wałbrzych

Ulica – Młynarska 32

Miejscowość – 58-300 Wałbrzych

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.784731
Długość geogr. – 16.30662

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11.02 Produkcja win gronowych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS


Spółka REMEDIA sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424147
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-09

Dane adresowe firmy REMEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Daszyńskiego 2

Miejscowość – 20-250 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.261681
Długość geogr. – 22.5994

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

PKD 2 – 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

PKD 3 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Dane wpisane do KRS


Spółka RAGN – SELLS NATURA sp. z o.o. / siedziba Skarbimierzyce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423980
 • REGON – 321239534
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-09

Dane adresowe firmy RAGN – SELLS NATURA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Skarbimierzyce

Ulica – Skarbimierzyce 1

Miejscowość – 72-002 Dołuje

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.425949
Długość geogr. – 14.42021

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

PKD 2 – 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych

PKD 3 – 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dane wpisane do KRS


Spółka ACCESS PHARMA sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423793
 • REGON – 122593787
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-09

Dane adresowe firmy ACCESS PHARMA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Mickiewicza 21 4

Miejscowość – 31-120 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.064659
Długość geogr. – 19.926649

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS